Tag Archives | niebezpieczeństwo

Organizowanie różnych kwestii połączonych z przymusowym tematem bhp

Przepisy stanowią, że gaśnica winna być umiejscowiona w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia, utrzymana w dobrym stanie, oraz działać sprawnie i skutecznie. Jedynym wyjątkiem są pojazdy wożące towary niebezpieczne. Gaśnice znajdujące się w tym samochodzie muszą być poddawane przeglądowi według wskazań producenta, ale nie rzadziej niż raz do roku.