Tag Archives | coworking

Coworking w przypadku pracowników IT

Zdecydowanie jednym ze znamiennych atrybutów naszych czasów jest to, że większość zadań, które uprzednio wymagały dużego nakładu pracy, zdołano zracjonalizować, co przełożyło się wprost zarówno na szybkość tempa pracy, jak też na jej wydajność.