Tag Archives | Pudło

Archiwizacja dokumentów w firmie, w jaki sposób dobrze przygotować najlepsze miejsce do tego.

Każda firma generuje podczas swojego działania wiele dokumentów. Dużą ich część przechowuje się w papierowej formie, a zgodnie z przepisami czas ten musi wynosić nawet kilka lat. Dlatego też w każdej firmie powinno znajdować się pomieszczenie, w jakim będzie się przechowywać dokumentację, lecz także różnego rodzaju instrukcje obsługi, karty gwarancyjne i tym podobne papiery.