program SAP jako największy i najbardziej będący na współczesnym rynku system informatyczny

System SAP to największy i najdłużej obecny na rynku zintegrowany system informatyczny zarezerwowany do efektywnego wsparcia zarządzania firmą. Rozwiązania SAP jest najczęściej typowany systemem informatycznym przez firmy na świecie, jak również w naszym kraju.

Korzysta z niego ponad 12 milionów odbiorców, a ilość niedużych przedsiębiorstw pracujących w systemie przerosła 100.000. W Polsce już powyżej 1800 przedsiębiorstw działa na SAP i ma bardzo duży przynależność w polskim rynku oprogramowania biznesowego.

system pracy

Autor: Fabrice Florin
Źródło: http://www.flickr.com

Z uwagi na bogactwo dogodności system SAP wzrasta z firmą i zupełnie nie będzie barierą w jej rozbudowie. Wśród użytkowników SAP są firmy zatrudniające zarówno kilkanaście, jak i kilkadziesiąt tysięcy osób. Ten najbardziej modułowy z osiągalnych systemów korzystają korporacje ze wszystkich dyscyplin, o zróżnicowanych wzorach biznesu. Oznacza to, że powiększenie skali działalności koncernu lub zmiana profilu jej działalności, nie będą zapowiadały konieczności ponoszenia wydatków inwestycji w kolejny system informatyczny.

Wybór systemu SAP oznacza wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w koncernie, ale też możliwość zastosowania rozwiązań informatycznych optymalizujących połączenie i współdziałanie z otoczeniem jak SAP CRM (zarządzanie relacjami z klientami), SAP SCM (zarządzanie łańcuchem dostaw), czy SAP SRM (zarządzanie relacjami z dostawcami).

Sap dla utilities to wyjście z którego potrafią skorzystać firmy energetyczne, ciepłownicze, gazownicze i inne firmy użyteczności publicznej. Oprogramowanie zawiera zestaw sposobów informatycznych, zgodnych z najnowszymi trendami biznesowymi i prawnymi w tym sektorze. SAP dla utilities daje też kompletny zestaw narzędzi wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem, w tym m.in.: rządzenie relacjami z klientami, obsługa klienta, billing, zarządzanie należnościami,opłatami zarządzanie urządzeniami pomiarowymi, marketing, usługi, zarządzanie (dowiedz się więcej) danymi dotyczącymi energii oraz raportowanie. Oprogramowanie jest to całość informacji w postaci zbioru instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do dokonanie wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie to dział informatyki.