Tag: pojemniki

pojemniki

Oznaczenia oraz elementy obowiązkowe na budowie, które między innymi zapewnią bezpieczeństwo w miejscu pracy

Rozpoczynając budowę na danym terenie należy odpowiednio oznaczyć teren budowy, zgodnie z panującymi przepisami. Zapewni to bezpieczeństwo tak samo pracownikom jak również osobom trzecim, poruszającym się w pobliżu terenu budowy.Każdy uczestnik budowy może być narażony na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Głębokie wykopy bądź prace na wysokościach mogą skończyć się nieszczęściem, jeśli miejsca nie zostaną odpowiednio oznaczone lub ogrodzone. Bardzo istotnym elementem jest też postawienie wzdłuż drogi barier.