Tag Archives | patent

Zagadnienie patentu potrafi nastręczyć wielu kłopotów. Najczęściej dzieje się tak przez brak znajomości prawa

Patent to prawo do indywidualnego używania danego wynalazku przez określony czas. Używanie go jest w sposób zarobkowy – drogą przemysłową lub handlowy, na terytorium określonego kraju lub krajów. Przyznaje je kompetentny organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy.