Tag: odpowiedzialność

odpowiedzialność

Czy tłumacz przełoży wszystko, a co z przekładem prawniczym?

Każdy zdaje sobie sprawę, że umiejętność posługiwania się językiem obcym jest znacznym ułatwieniem w poruszaniu się w dzisiejszym świecie. Można by pokusić się o stwierdzenie, że znajomość języków obcych, to dziś jedno z podstawowych wymagań na naszym rynku pracy i nie jest już żadnym dodatkowym atutem, lecz naturalną niezbędnością na wielu posadach, o czym świadczą treści propozycji pracy w każdej dziedzinie. Globalna ekspansja przedsiębiorstw i rosnąca ilość inwestycji na świecie potwierdzają tę tezę. Z racji powszechniejszego dostępu do edukacji językowej coraz więcej rodaków zna popularne języki – angielski, niemiecki czy hiszpański.