Tag Archives | Materiały POS

Skuteczne materiały reklamujące

Materiały POS to jeden z reguły używanych metod promocji artykułów za pomocą różnorodnych nośników reklamowych. Ów sposób reklamy jest niezwykle efektywny, ponieważ posiada bezpośredni kontakt z prawdopodobnym nabywcą. To duża gama funkcjonalnych nośników reklamowych małego i przeciętnego rozmiaru, odnajdująca wykorzystanie w toku promocji marki, towaru, albo usługi w punkcie sprzedaży.