Jakie uprawnienia ma prywatny detektyw?

Zagadnienie „balansowania na granicy przepisów prawa” poprzez prywatnych detektywów budzi duże kontrowersje oraz rodzi wiele pytań. Jakie uprawnienia, ale również obowiązki ma prywatny detektyw? Jak często bywa nasze wyobrażenie mające umocnienie w filmach sensacyjnych oraz powieściach detektywistycznych nie pokrywa się z rzeczywistością. Jak jest faktycznie? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie.

biuro detektywistyczne

Autor: Tom Bennett
Źródło: http://www.flickr.com

Przede wszystkim, ażeby mienić się prywatnym detektywem, musimy mieć odpowiednią licencję (jaką trzeba mieć zawsze przy sobie oraz okazywać ją na prośbę osoby, której działania detektywa dotyczą, a również pozwolić na spisanie danych tj. dane osobowe detektywa jak też organ, jaki wydał ową licencję.

To sprawa kluczowa, ponieważ tylko wtedy mają zastosowanie przepisy zamieszczone w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. Artykuł 6. owej ustawy mówi, że detektyw w swej pracy musi kierować się zasadami etyki, oddaniem w stosunku do zlecającego i szczególną starannością, ażeby nie naruszyć niczyjej swobody oraz praw człowieka oraz obywatela. To drugie zagadnienie łączy się z kolejnym, 7.idź do serwisu galeriaoswietlenia.pl galeriaoswietlenia.plartykułem, który zakazuje śledczemu wykorzystywania środków technicznych oraz sposobów oraz czynności operacyjno-rozpoznawczych, jakie zastrzeżone są dla uprawnionych organów (takich jak wojsko albo policja).

Człowiek z aparatem

Autor: włodi
Źródło: http://www.flickr.com

Jeżeli detektyw mimo wszystko użyje owych środków grozi mu do trzech lat aresztu. A więc scenki przesłuchiwania przez prywatnych detektywów słynne z filmów akcji będą fikcją? Nie zawsze. Śledczy nie ma albowiem prawa ujawniania źródła swych informacji, chyba iż sąd zdecyduje inaczej i uchyli zasadę tajemnicy zawodowej. Przepisy odnośnie tej sytuacji znajdują się we właściwych aktach prawnych. Następnym ważnym punktem może być zbieranie danych osobowych.

Jak wiemy są one chronione ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., jednak w czasie wykonywania czynności służbowych śledczy jest uprawniony do przetwarzania takich danych bez zgody osób, jakich dane te dotyczą. Jednakże nie ma możliwość ich przekazywać dalszym podmiotom, a najpóźniej po zaprzestaniu praktyki detektywistycznej musi je zniszczyć.

Aby odnaleźć biuro – creoconcept przeszklone ścianki działowe detektywistyczne w swej okolicy najłatwiej jest posłużyć się dostępem do internetu. W sieci odnajdziemy sporo ofert biur detektywistycznych: