Tag: emerytów

emerytów

W jaki sposób znaleźć pracę za granicą?

Każdy z obywateli Unii Europejskiej ma prawo do podejmowania albo poszukiwania zatrudnienia w innym państwie europejskim. Zapewnia to jedna z naczelnych reguł, na których opiera się działanie wspólnej polityki społecznej oraz ekonomicznej Unii Europejskiej, jest to zasada swobodnego transferu osób (obok zasady transferu dóbr, usług i kapitału).